Curriculum Vitae

Stichting Kunstprojecten Tilburg, in juni 2000 door Henk Verhoeven en Wilbert Willems opgericht, kent de volgende doelstelling: het promoten van kunst in de meest ruime zin van het woord in en buiten Tilburg.

De stichting heeft in de afgelopen 20 jaar een groot aantal interessante kunstprojecten gerealiseerd. Het heeft voor een groot aantal kunstenaars gezorgd dat er een goed bezocht podium was. Bij al deze projecten heeft de stichting de artistieke kwaliteit van haar deelnemende kunstenaars weten te waarborgen.

 

De projecten die de stichting gerealiseerd heeft zijn:

  • Het kunstproject “KunstDichterBij” in de Mariastraat 2002
  • De Tilburgse Woonkamer”, groepstentoonstelling, deelnemer design manifestatie “Week van het Ontwerp” 2003 te Eindhoven
  • “De Tilburgse Kamer”, groepstentoonstelling, deelnemer design manifestatie “Week van het Ontwerp” 2004 te Eindhoven
  • “Patchwork van Tilburgse kunst” in VanMarenhuis, groepstentoonstelling van Tilburgse kunstenaars, 2005
  • Glasmanifestatie gedurende de maand mei 2005: “Glas in Tilburg”
  • “De Tilburgse Kamer”, groepstentoonstelling, deelnemer design manifestatie “Dutch Design Week” 2005 te Eindhoven
  • “Spiegelproject Turnhout Tilburg” een culturele uitwisseling tussen beide steden, bezoek de website: www.kunstdichterbij.nl Dit project vond plaats in

2006.

In 2007 – 2008 vonden er een reeks van 11 dichtersprogramma’s  in verschillende

wijkcentra in Tilburg plaats. Deze dichtersprogramma’s werden uitgevoerd door de

dichters: Frank van Pamelen, Jace van de Ven, Ko de Laat en Nick J. Swarth.

 

In 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 heeft de Stichting Kunstprojecten Tilburg dichterswedstrijden georganiseerd. De titel hiervan was “Tilburgs dichtTalent”. Deze wedstrijden bestond uit twee voorrondes en 1 finale.             In 2009 en 2010 heeft de Stichting Kunstprojecten Tilburg het korenpresentatie project “Akkoort” georganiseerd. De opzet hiervan was om zoveel mogelijk Tilburgse amateurkoren de kans te bieden om zich te presenteren aan de Tilburgse bevolking. Deze presentaties werden beoordeelt door een vakjury op hun performance en zangkwaliteiten. Hiervoor werden 4 voorrondes en 1 finale georganiseerd in 4 Tilburgse wijken.

 

“Project “Tekstwevers” – verzameling van Nieuwe Teksten voor Tilburg.

Dit project vond plaats in 2011. Zie de site: www.tekstwevers.nl

In 2013 heeft de Stichting Kunstprojecten Tilburg in samenwerking met “Factorium” het project “Reeshof Ongekend” georganiseerd. Hier volgt een samenvatting van dit project. “Reeshof Ongekend” 26 Mei 2013.

Organisatie: Stichting Kunstprojecten Tilburg in samenwerking met “Factorium”. Op zoek naar de parels van de Reeshof .

Stichting Kunstprojecten Tilburg ging op zoek naar aparte, kleurrijke mensen, uit de wijk de Reeshof die een bijzondere hobby bedrijven of een  interessante culturele onderneming runnen of juist die unieke verzameling hebben van speciale voorwerpen die ongekend zijn? De stichting wil de Tilburgse bevolking de gelegenheid bieden om kennis te nemen van deze rijkdom. Het project heeft tot doel om de leefbaarheid in de wijk de Reeshof te stimuleren. Kortom dit project maakt de wijk de Reeshof sprankelend en het zet de wijk de Reeshof cultureel op de kaart. Werkwijze: Op Zondag 26 Mei 2013 kan de Tilburgse bevolking deelnemen aan een Culturele ontdekking activiteit in de Reeshof. De Tilburgse bevolking krijgt op de geplande Zondag de gelegenheid om deze ondernemers, particuliere en groeperingen te leren kennen. Dit gebeurd middels een fietstocht. Op sommige plekken krijgt ‘men’ een uitleg over het onderwerp, in andere gevallen kunnen deze meer actief zijn, te denken valt aan demonstraties en ‘doe’ activiteiten. Het onderdeel dat het “Factorium” voor haar rekening nam betrof een theatervoorstelling in het wijkcentrum De Heyhoef, gespeeld door bewoners uit de wijk de Reeshof.

Hier volgen nog enkele samenvattingen van bovengenoemde projecten. “KunstDichterBij” Mariastraat 2002 KunstDichterBij werd georganiseerd door Stichting Kunstprojecten Tilburg in samenwerking met de “Stichting Volzin” een laagdrempelig project waar kunst dichterbij de mensen werd gebracht en waar gerenommeerde Tilburgse beeldend kunstenaars en dichters samenwerkte in een straat in Tilburg, de Mariastraat. De historie van de straat was hierbij hun inspiratiebron. In de woningen en aan de gevels van de woningen werden kunstwerken geplaatst, dichters maakte, geïnspireerd door de werkprocessen van de kunstenaars, gedichten bij de kunstwerken. In een rondgang langs de werken kreeg het Tilburgse publiek deze gedichten te horen. Gedurende de maand oktober waren er vier rondgangen.

“De Tilburgse Woonkamer” 2003 Van 10 tot en met 19 oktober vormde Eindhoven opnieuw het podium voor een grootschalige design-manifestatie “De Week van het Ontwerp” waarin zowel nationale als internationale ontwerpers aan deelname. Zeven getalenteerde interieurontwerpers uit Tilburg creëerde samen een installatie met de titel: ”De Tilburgse Woonkamer”.

“De Tilburgse Kamer “ 2004 De stichting gaf 12 getalenteerde Tilburgse ontwerpers / vormgevers de opdracht om in het bouwkunde gebouw, het Vertigo gebouw op het TU/terrein te Eindhoven, hun producten tentoon te stellen. Het Vertigo gebouw, dat een architectonische prijs heeft gekregen vooral vanwege haar grote raampartijen met uitzicht op het aangrenzende park werd door de vormgevers gebruikt als inspiratiebron.

“De Tilburgse Kamer” 2005 De Stichting Kunstprojecten Tilburg organiseerde in samenwerking met het NTM – Nederlands Textielmuseum de Tilburgse Kamer – deelnemer aan de Dutch Design Week te Eindhoven. De deelnemers aan deze tentoonstelling waren deels een selectie uit een eerder gehouden tentoonstelling in het

Nederlands Textielmuseum “Made in Tilburg” en deels uit het bestand van de stichting. In Made in Tilburg waren producten van textielontwerpers en beeldend kunstenaars uit Nederland te zien. De populariteit van het materiaal textiel in de hedendaagse beeldende kunst en vormgeving is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De Tilburgse Kamer kende een opening en sluitingsactiviteit. De performancekunstenaar Marita Kratz gaf de tentoongestelde producten een extra dimensie mee.

 

“Spiegelproject Turnhout Tilburg” september / oktober 2006

Op zaterdag 9 september tot 8 oktober was er in het Nationaal Museum van de Speelkaart te Turnhout een bijzonder kunstproject onder de titel “Spiegelen”.

Een dertien tal Turnhoutse en Tilburgse kunstenaars hadden het thema “Spiegelen” paarsgewijs vorm gegeven. In dit project ging het erom uit te vinden welke mogelijkheden er zijn voor een artistieke en culturele cross-over tussen Turnhoutse en Tilburgse kunstenaars. Beelden, foto’s installaties, teksten, dans en video waren de kunstdisciplines van dit project. Meer informatie te vinden op: www.kunstdichterbij.nl

Het was de bedoeling dat er een permanente culturele uitwisseling zou plaatsvinden tussen beide steden.

 

Project “Tekstwevers” in 2011. Het project “Tekstwevers” ging in 2011 op zoek naar de Tilburgse identiteit aan de hand van geschreven bijdragen van de inwoners uit de stad. De Tekstwevers trokken met het markante Tekstorgel door de stad en verzamelde tijdens diverse evenementen gedachten en hersenspinsels van passanten. Deze lossen ‘taaldraden’ werden in de loop van het project geweven tot gedichten. Tijdens de slotmanifestatie in oktober 2011 werden de gedichten gepresenteerd en ontvingen de betrokken schrijvers een T-shirt met het betreffende gedicht erop. Zie hiervoor de website van dit bijzonder project, zie: www.tekstwevers.nl

 

Nu volgt een opsomming van de steeds terugkerende zogeheten Huiskamerconcerten. Deze concerten worden georganiseerd op verschillende locaties. Hier volgen enkele locaties: in de showroom van “Autobedrijf – Probaat”, in de huiskamer van Mark Rijkers en Caro van de Wijer van glasatelier “Amazing Projects”, in de huiskamer van Annelies Wagemakers en Tony  Weggemans, Atelier Ceciel van der Weide. Er zijn in het verleden nog wel meerdere locaties geweest. Maar deze zijn de belangrijkste. Hier volgen enkele namen van de artiesten die hier opgetreden hebben, te weten:  Jacques Mees, Mathijs Leeuwis, Sandra Coelers,Jace van de Ven, Henk Koekkoek, Oleg Fateev en Simone Sou, Randy Hoekwater, Enno Voorhorst, Valérie Rijckmans, Jeroen van Vliet, Tom America, Jan Willem Vis, Craig Sutton, Paul van Kemenade, Maurice Leenaars, Lizet van Beek, “Dear Adam”, “Raak de Snaar” en nog vele andere. Kortom vrijwel maandelijks vinden deze concerten plaats

Deze concerten zijn gestart in 2009 en gaan binnenkort weer verder georganiseerd worden. Hopelijk in de lente van 2021.

Daarnaast hebben er nog 90 Dansavonden plaatsgevonden met de titel “Terugspoelen”. De muziek werd gedraaid door D.J.’s die toffe pop – rock muziek draaide. Deze dansavonden werden bijzonder goed bezocht door een groot aantal mensen. Deze dansavonden zijn gestart in 2009 en vonden maandelijks plaats op verschillende locaties, te noemen: cultuurcentrum “The Hall of Fame”,  Café “Extase”, Café “Dudok”, Café “Club Smederij”. Deze zijn voorlopig gestopt. De laatste dansavond vond plaats in Januari 2018. Mogelijk gaat dit later weer van start.